Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και να εξοικειώσει τους μαθητές του Γυμνασίου με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

1 σχόλιο: